De Wet Verwilghen

De Wet Verwilghen, ook bekend als de wet op de collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst, trad in werking op 1 juli 2007. Deze wet legt een informatieplicht op aan alle werkgevers ten aanzien van hun medewerkers. De wet beschermt de werknemers in het geval de beroepsgebonden ziekteverzekering beëindigd wordt (ten laatste op de pensioendatum).

De Wet Verwilghen heeft betrekking op informatie die moet worden verschaft over ziekteverzekeringen, zowel voor medische kosten als voor arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft de plicht de medewerkers op de hoogte te brengen over de mogelijkheid tot individueel verderzetten van de beroepsgebonden ziekteverzekering indien deze wordt stopgezet. De werkgever moet dit doen binnen de 30 dagen na de stopzetting van de beroepsgebonden ziekteverzekering. De werkgever moet ook de voorwaarden die verbonden zijn aan de individuele verderzetting vermelden. Zo is er in geval van individuele verderzetting geen wachttijd en zijn er geen bijkomende medische formaliteiten, zoals medische vragenlijsten en onderzoeken, vereist. Dit geldt voor zover de betrokken medewerker vóór het verlies van de beroepsgebonden ziekteverzekering al minstens 2 jaar, zonder onderbreking, over een ziekteverzekering beschikt. De waarborgen van de nieuwe verzekeringsovereenkomst moeten ook gelijkaardig zijn aan de waarborgen van de beroepsgebonden ziekteverzekering.

Daarnaast is de werkgever verplicht om de werknemers in te lichten over de mogelijkheid tot voorfinanciering van de individuele verderzetting. Bij de indiensttreding van iedere nieuwe medewerker is de werkgever verplicht om deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Voorfinanciering betekent dat werknemers bij de start van hun beroepsgebonden ziekteverzekering een bijkomende premie betalen om hun premieleeftijd bij individuele verderzetting nu reeds vast te leggen.

Wanneer de werkgever deze informatie niet verstrekt kan er een financiële sanctie volgen.

Demo

Via deze site kan u onze tool gebruiken zodat u aan bovenvermelde plichten kan voldoen naar uw werknemers toe.

Bekijk onze oplossing